Vad gäller för…

Information för olika företagsformer

Under respektive rubrik i menyn till vänster hittar du information om bokföringsskyldighet, bokföring, årsbokslut och årsredovisning för olika företagsformer. Informationen är inte uttömmande. På andra ställen på BFN:s webbplats finns också information som kan vara aktuell för företaget.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-15