Vad gäller för…

Information för olika företagsformer

Här hittar du information om bokföringsskyldighet, bokföring, årsbokslut och årsredovisning för olika företagsformer. Informationen är inte uttömmande. På andra ställen på BFN:s webbplats finns också information som kan vara aktuell för företaget.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-07-22