Vägledningar

Under respektive kategori i undermenyerna hittar du BFN:s vägledningar.

Vägledningarna innehåller lagtext, BFN:s allmänna råd, kommentarer till lagtext och allmänna råd samt exempel.

Du kan ladda ner (pdf) eller skriva ut vägledningarna.

Mer information om vår normgivning

Vår normgivning består bl.a. av allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen. Vi ger ut tre serier av publikationer: allmänna råd, vägledningar och uttalanden.

En mer utförlig beskrivning av vår normgivning finns på sidan Om Bokföringsnämnden. Där behandlas bl.a. de allmänna rådens och vägledningarnas status.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2022-03-31