Uttalanden

Här hittar du BFN:s uttalanden.

Du kan ladda ner (pdf) eller skriva ut uttalandena.

Uttalande Uttalande i pdf
BFNAR 2012:4 Uttalande om byte mellan K-regelverk
BFNAR 2004:2 Uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet
BFNAR 2002:12 Uttalande om tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen
BFNAR 2002:3 Uttalande  om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund
BFNAR 2002:2 Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.
BFNAR 2002:1 Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund

 

Mer information om vår normgivning

Vår normgivning består bl.a. av allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen. Vi ger ut tre serier av publikationer: allmänna råd, vägledningar och uttalanden.

En mer utförlig beskrivning av vår normgivning finns under menyn Om Bokföringsnämnden. Där behandlas bl.a. de allmänna rådens och vägledningarnas status.

I vissa av BFN:s uttalanden är hänvisningar till lag eller BFN:s allmänna råd inte uppdaterade. BFN kommer att se över dessa uttalanden.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2022-03-31