Allmänna råd

Nedan finns en förteckning över gällande allmänna råd.

De ursprungliga versionerna finns under rubriken Grundtext i pdf. De konsoliderade versionerna finns vid grundförfattningarna och innehåller dels de allmänna råden dels alla ändringar inlagda på rätt plats.

Till de flesta allmänna råd hör antingen en vägledning eller ett uttalande. För att få en samlad och fullständig bild av vad som gäller inom ett visst sakområde behöver du läsa tillhörande vägledning eller uttalande och inte enbart det allmänna rådet.

Allmänna råd Grundtext Konsoliderad version
BFNAR 2023:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2023:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
BFNAR 2023:1 Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning
BFNAR 2022:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset
BFNAR 2021:6 Upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2002:6) om innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning samt (BFNAR 2007:4) om definitioner och begrepp
BFNAR 2021:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut
BFNAR 2021:4 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
BFNAR 2021:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2021:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2021:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset
BFNAR 2020:7 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
BFNAR 2020:6 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion
BFNAR 2020:4 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut
BFNAR 2020:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
BFNAR 2020:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset konsoliderad version
BFNAR 2019:3 Bokföring i konkurs
BFNAR 2019:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering
BFNAR 2019:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
BFNAR 2017:7 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
BFNAR 2017:6 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring
BFNAR 2017:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2004:2) om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet
BFNAR 2017:4 Upphävande av vissa allmänna råd, rekommendationer och uttalanden om årsredovisning, årsbokslut och bokföringsskyldighet
BFNAR 2017:3 Årsbokslut konsoliderad version
BFNAR 2017:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2017:1 Upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2007:1) om frivillig delårsrapportering
BFNAR 2016:11 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:4) om byte mellan K-regelverk
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag konsoliderad version
BFNAR 2016:9 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2016:6 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:11) om gränsvärden
BFNAR 2016:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering
BFNAR 2016:3 Upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4) om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar
BFNAR 2015:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring
BFNAR 2014:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2013:5 Upphävande av vissa allmänna råd, uttalanden och rekommendationer på bokföringsområdet
BFNAR 2013:4 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut
BFNAR 2013:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:1) för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
BFNAR 2013:2 Bokföring konsoliderad version
BFNAR 2013:1 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering
BFNAR 2012:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk konsoliderad version
BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering konsoliderad version
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning konsoliderad version
BFNAR 2010:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:3)
BFNAR 2010:4 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. (BFNAR 2002:2)
BFNAR 2010:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. (BFNAR 2002:1)
BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut konsoliderad version
BFNAR 2009:4 Upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd om näringsverksamhet i bostadsrättsföreningar (BFNAR 2002:13)
BFNAR 2009:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
BFNAR 2007:5 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
BFNAR 2007:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden (BFNAR 2006:11)
BFNAR 2007:2 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden (BFNAR 2006:11)
BFNAR 2006:19 Allmänt råd om upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd om skyldighet att upprätta årsbokslut vid gemensamt bedriven näringsverksamhet (BFNAR 2004:3)
BFNAR 2006:16 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:3)
BFNAR 2006:15 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkn. för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m (BFNAR 2002:2)
BFNAR 2006:14 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. (BFNAR 2002:1)
BFNAR 2006:11 Gränsvärden konsoliderad version
BFNAR 2006:3 Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen (BFNAR 2002:12)
BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut konsoliderad version
BFNAR 2004:2 Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet konsoliderad version
BFNAR 2002:12 Tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen konsoliderad version
BFNAR 2002:3 Värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund. konsoliderad version
BFNAR 2002:2 Värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. konsoliderad version
BFNAR 2002:1 Värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m konsoliderad version
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-12-19