Allmänna råd utan vägledning eller uttalande

Här hittar du de allmänna råd som det inte finns någon vägledning eller något uttalande till.

Om det finns en konsoliderad version är det den som presenteras. En konsoliderad version innehåller dels de allmänna råden dels alla ändringar.

Allmänna råd Allmänna råd i pdf
BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset
BFNAR 2019:3 Bokföring i konkurs
BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering
Innehållet på denna sida uppdaterades 2022-03-08