K2 Årsredovisning

Här finns svar på frågor om K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Frågorna är uppdelade under olika rubriker.

Mer information hittar du i vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag.

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-12-17