Fakturor

Hur lång tid har jag på mig att skicka faktura?

Detta är en fråga som inte BFN kan besvara då det inte regleras i bokförings- eller årsredovisningslagen.

Måste jag numrera mina fakturor?

BFN har bara uttalat sig om verifikationsnummer och verifikationsnummerserier, se kapitel 5 i BFN:s vägledning Bokföring.

I mervärdesskattelagen finns särskilda krav på vad en faktura ska innehålla, bl.a. krav på fakturanummer.

Vägledningen Bokföring

Vad har BFN för regler om bokföring av fakturor?

BFN har inga särskilda regler om bokföring av fakturor. I bokföringslagen och BFN:s redovisningsregler finns bestämmelser om bokföring och arkivering av verifikationer. Reglerna finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vägledningen Bokföring

Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-09-03