Konton

Hur ska kontoplanen se ut?

I Sverige finns det inte något krav på hur en kontoplan ska se ut och vilka konton som den ska innehålla. Sedan flera år tillbaka finns däremot en kontoplan som de flesta företagen använder: BAS-kontoplanen. Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen.

Mer information om BAS-kontoplanen hittar du på BAS-kontogruppens webbplats. Där finns också möjlighet att ladda ned kontoplanen och beställa BAS-kontogruppens stödmaterial, t.ex. BAS-kontoplanen med instruktioner.

BAS-kontogruppens webbplats

Får jag hitta på egna konton?

Ja, du kan anpassa kontoplanen efter din egen verksamhet. I Sverige finns det inte något krav på hur en kontoplan ska se ut och vilka konton som den ska innehålla.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-09