Swishbetalningar

Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som använder kassaregister?

Swish är ett elektroniskt betalningsmedel. Vid betalning med swish gäller därför samma regler som vid betalning med kontokort.

Vad ska användas som verifikation?

I företag som använder kassaregister och tillämpar reglerna om gemensam verifikation vid kontantförsäljning ska den gemensamma verifikationen bestå av tömningskvitton och kontrollremsor/journalminnen och omfatta en dags försäljning.

I den gemensamma verifikationen ska det även ingå sammanställningar över försäljningen mot kontokort och andra elektroniska betalningsmedel. Om inte banken tillhandahåller en separat specifikation över swish-betalningarna kan kontoutdraget från banken användas som sammanställning av dessa betalningar.

När ska försäljning som betalas med swish bokföras?

Betalning med swish ska bokföras vid samma tidpunkt som betalning med andra elektroniska betalmedel, t.ex. kontokort.

Mer information

Mer information om gemensam verifikation finns i kapitel 6 i vägledningen Bokföring. Information om tidpunkten för bokföring finns i kapitel 3. Se även vägledningens exempel 2.1 om bokföring av försäljning i företag som har certifierat kassaregister.

Vägledningen Bokföring

Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som utfärdar s.k. kontantfakturor?

Betalningssättet avgör inte hur en försäljning ska bokföras. Försäljning mot swish bokförs på samma sätt som övrig försäljning och med motsvarande underlag.

Vad ska användas som verifikation?

Varje affärshändelse/försäljning ska dokumenteras med en verifikation som innehåller de obligatoriska uppgifterna för en verifikation. Företaget kan tillämpa regeln om bokföring i sammandrag av likartade affärshändelser under en dag. Det finns inget krav på att bifoga en sammanställning av swish-betalningarna till verifikationerna, men en sådan kan underlätta vid avstämningen av företagets bankkonto.

När ska försäljning som betalas med swish bokföras?

Swish är ett elektroniskt betalningsmedel. Betalning med swish ska därför bokföras vid samma tidpunkt som betalning med andra elektroniska betalmedel, t.ex. kontokort.

Mer information

Mer information om bokföring i sammandrag finns i punkt 2.9 i vägledningen Bokföring. Information om verifikation finns i kapitel 5 och om tidpunkten för bokföring i kapitel 3.

Vägledningen Bokföring

Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som upprättar gemensam verifikation men inte använder kassaregister?

Reglerna om gemensam verifikation vid kontantförsäljning får användas om företagets kontantförsäljning avser mindre belopp.

Swish är ett elektroniskt betalningsmedel. Vid betalning med swish gäller därför samma regler som vid betalning med kontokort.

Vad ska användas som gemensam verifikation?

En gemensam verifikation i företag som inte använder kassaregister ska bestå av en kassarapport per kassa och omfatta en dags försäljning.

I den gemensamma verifikationen ska det även ingå sammanställningar över försäljningen mot kontokort och andra elektroniska betalningsmedel. Om inte banken tillhandahåller en separat specifikation över swish-betalningarna kan kontoutdraget från banken användas som sammanställning av dessa betalningar.

När ska försäljning som betalas med swish bokföras?

Betalning med swish ska bokföras vid samma tidpunkt som betalning med andra elektroniska betalmedel, t.ex. kontokort.

Mer information

Mer information om gemensam verifikation finns i kapitel 6 i vägledningen Bokföring. Information om tidpunkten för bokföring finns i kapitel 3.

Vägledningen Bokföring

Vad gäller när kunden betalar med swish vid internetförsäljning?

Betalningssättet avgör inte hur en försäljning ska bokföras. Försäljning mot swish bokförs på samma sätt som övrig försäljning och med motsvarande underlag.

Vad ska användas som verifikation?

Varje affärshändelse/försäljning ska dokumenteras med en verifikation som innehåller de obligatoriska uppgifterna för en verifikation. Företaget kan tillämpa regeln om bokföring i sammandrag av likartade affärshändelser under en dag. Det finns inget krav på att bifoga en sammanställning av swish-betalningarna till verifikationerna, men en sådan kan underlätta vid avstämningen av företagets bankkonto.

När ska försäljning som betalas med swish bokföras?

Swish är ett elektroniskt betalningsmedel. Betalning med swish ska därför bokföras vid samma tidpunkt som betalning med andra elektroniska betalmedel, t.ex. kontokort.

Mer information

Mer information om bokföring i sammandrag finns i punkt 2.9 i vägledningen Bokföring. Information om verifikation finns i kapitel 5 och om tidpunkten för bokföring i kapitel 3. Se även vägledningens exempel 2.3 om bokföring i sammandrag i en internetbutik.

Vägledningen Bokföring

Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som inte använder kassaregister och som inte upprättar gemensam verifikation?

Svaret avser endast försäljning ”över disk” och inte internetförsäljning.

Betalningssättet avgör inte hur en försäljning ska bokföras. Försäljning mot swish bokförs på samma sätt som övrig försäljning och med motsvarande underlag.

Vad ska användas som verifikation?

Varje affärshändelse/försäljning ska dokumenteras med en verifikation som innehåller de obligatoriska uppgifterna för en verifikation. Om företaget upprättar kvitton, används dessa som verifikationer. Företaget kan tillämpa regeln om bokföring i sammandrag av likartade affärshändelser under en dag. Det finns inget krav på att bifoga en sammanställning av swish-betalningarna till verifikationerna, men en sådan kan underlätta vid avstämningen av företagets bankkonto.

Företag som inte upprättar kvitton kan använda specifikationen över swish-betalningarna från banken som verifikation för varje försäljning. Finns inte en sådan specifikation kan kontoutdraget från banken användas. Företaget behöver för varje försäljning komplettera med de uppgifter som saknas för att respektive verifikation ska uppfylla lagens krav på uppgifter i en verifikation.

När ska försäljning som betalas med swish bokföras?

Swish är ett elektroniskt betalningsmedel. Betalning med swish ska därför bokföras vid samma tidpunkt som betalning med andra elektroniska betalmedel, t.ex. kontokort.

Mer information

Mer information om bokföring i sammandrag finns i punkt 2.9 i vägledningen Bokföring. Information om verifikation finns i kapitel 5 och om tidpunkten för bokföring i kapitel 3.

Vägledningen Bokföring

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-09