Revisorer

Kan jag vända mig till BFN om jag är missnöjd med en revisors arbete?

Nej, BFN arbetar inte med revisorsfrågor och har inget ansvar för tillsyn av revisorer. Detta uppdrag har Revisorsinspektionen.

Revisorsinspektionens webbplats

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-10