Hur ska företag som tillämpar K2 redovisa ersättning för omställningsstöd?

Ersättning för betald avgift till omställningsorganisation redovisas som intäkt enligt reglerna om offentliga bidrag. Intäkten redovisas i posten Övriga rörelseintäkter i årsredovisningen.

En arbetsgivare som har betalat avgifter till en registrerad omställningsorganisation, t ex TRR Trygghetsrådet, Trygghetsfonden TSL eller Omställningsfonden, har rätt till kompensation från staten enligt lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Ansökan om ersättning till Kammarkollegiet samt utbetalningen av ersättningen görs i första hand för anslutna arbetsgivare via FORA, CIKO, SPV eller Omställningsfonden.

Regler om redovisning av offentliga bidrag finns i kapitel 6 i K2.

K2 – Årsredovisning i mindre företag
Information om ersättning för grundläggande omställnings- och kompetensstöd på Kammarkollegiets webbplats

Hur ska företag som tillämpar K3 redovisa ersättning för omställningsstöd?

Ersättning för betald avgift till omställningsorganisation redovisas som intäkt enligt reglerna om offentliga bidrag. Ersättningen redovisas som en övrig rörelseintäkt.

En arbetsgivare som har betalat avgifter till en registrerad omställningsorganisation, t ex TRR Trygghetsrådet, Trygghetsfonden TSL eller Omställningsfonden, har rätt till kompensation från staten enligt lagen (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Ansökan om ersättning till Kammarkollegiet samt utbetalningen av ersättningen görs i första hand för anslutna arbetsgivare via FORA, CIKO, SPV eller Omställningsfonden.

Regler om redovisning av offentliga bidrag finns i kapitel 24 i K3.

K3 – Årsredovisning och koncernredovisning
Information om ersättning för grundläggande omställnings- och kompetensstöd på Kammarkollegiets webbplats

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-12-08