Coronafrågor

Hur bokför jag omställningsstödet från Skatteverket?

Omställningsstödet bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Omställningsstödet gäller företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av corona.

Du kan läsa mer om omställningsstödet på Skatteverkets webbplats.

Information om omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning på Skatteverkets webbplats

Hur bokför jag stödet för korttidsarbete från Tillväxtverket?

Stödet för korttidsarbete bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Korttidsarbete (kallas ofta för korttidspermittering eller bara permittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av lönekostnaden. Du kan ansöka om stödet hos Tillväxtverket från 7 april. Ansökan om korttidsarbete påverkar inte rätten till sänkt arbetsgivaravgift. Det påverkar inte heller hur du ska redovisa i arbetsgivardeklarationen.

Du kan läsa mer om stödet för korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats.

Frågor och svar om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats

Hur bokför jag kompensationen för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan?

Kompensationen för höga sjuklönekostnader bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Du kan läsa mer om kompensationen för höga sjuklönekostnader på Försäkringskassans webbplats.

Information om ersättning för sjuklönekostnader på Försäkringskassans webbplats

Hur bokför jag de sänkta arbetsgivaravgifterna med anledning av coronaviruset?

Eftersom det är fråga om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, dvs. inte ett bidrag, medför det inte någon särskild bokföringsåtgärd. Arbetsgivaravgifterna bokförs som vanligt på kontot för arbetsgivaravgifter men till ett lägre belopp.

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna om nedsättning träder i kraft den 6 april och innebär att alla arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Nedsättningen innebär att du enbart betalar ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per anställd och månad. För den del av ersättningen som överstiger 25 000 kronor betalas arbetsgivaravgifter på vanligt sätt.

Du kan läsa mer om de sänkta arbetsgivaravgifterna och hur du begär dem på Skatteverkets webbplats.

Samlad information för företag med anledning av coronaviruset på Skatteverkets webbplats

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-08-21