Våra remisser

Här finns förslag på allmänna råd, vägledningar och uttalanden från BFN som skickats på remiss. Förslagen är inte färdigbehandlade och den slutliga utformningen kan komma att avvika från remissversionen. Du som vill lämna synpunkter på förslagen kan göra det inom remisstiden.

Förslag där remisstiden gått ut och inkomna remissvar på förslagen hittar du under Arkiv våra remisser.

Aktuella remisser

Ändringar i Bokföring

BFN beslutade den 3 juni 2024 att remittera förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen. De föreslagna ändringarna är till största del en följd av de ändrade arkiveringsreglerna i bokföringslagen som träder i kraft den 1 juli 2024.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 23 augusti 2024.

Förslag på ändringar i allmänna råd och vägledning om bokföring
Konsekvensutredning
Remissbrev

 

Innehållet på denna sida uppdaterades 2024-06-10