Våra remisser

Här finns förslag på allmänna råd, vägledningar och uttalanden från BFN som skickats på remiss. Förslagen är inte färdigbehandlade och den slutliga utformningen kan komma att avvika från remissversionen. Du som vill lämna synpunkter på förslagen kan göra det inom remisstiden.

Förslag där remisstiden gått ut och inkomna remissvar på förslagen hittar du under Arkiv våra remisser.

Aktuella remisser

Förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrätts-
föreningars årsredovisning

BFN beslutade den 2 juni 2023 att remittera ett förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet med bilaga finns mer information.

Remisstiden går ut den 2 oktober 2023.

Förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning

Konsekvensutredning

Remissbrev

Bilaga till remissbrev

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 17 februari 2023 att remittera ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet med bilaga finns mer information.

Remisstiden går ut den 2 oktober 2023.

Förslag på ändringar i allmänna råd och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning

Remissbrev

Bilaga till remissbrev

Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 17 februari 2023 att remittera ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet med bilaga finns mer information.

Remisstiden går ut den 2 oktober 2023.

Förslag på ändringar i allmänna råd och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Konsekvensutredning

Remissbrev

Bilaga till remissbrev

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-06-15