Våra remisser

Här finns förslag på allmänna råd, vägledningar och uttalanden från BFN som skickats på remiss. Förslagen är inte färdigbehandlade och den slutliga utformningen kan komma att avvika från remissversionen. Du som vill lämna synpunkter på förslagen kan göra det inom remisstiden.

Förslag där remisstiden gått ut och inkomna remissvar på förslagen hittar du under Arkiv våra remisser.

Aktuella remisser

Bokföringsnämnden har för tillfället inte några aktuella remisser ute.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-10-12