Våra remisser

Här finns förslag på allmänna råd, vägledningar och uttalanden från BFN som skickats på remiss. Förslagen är inte färdigbehandlade och den slutliga utformningen kan komma att avvika från remissversionen. Du som vill lämna synpunkter på förslagen kan göra det inom remisstiden.

Förslag där remisstiden gått ut och inkomna remissvar på förslagen hittar du under Arkiv remisser.

Aktuella remisser

Ändring av K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 18 juni 2021 att remittera ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 30 september 2021.

Förslag ändringsallmänna råd

Utdrag VL 2012-1 K3 med ändringsmarkeringar

Konsekvensutredning

Remissbrev

 

Förslag på ändringar i K-regelverken

BFN beslutade den 18 juni 2021 att remittera ett förslag på ändringar i K-regelverken (K2, K3 och K-Årsbokslut). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 30 september 2021.

Förslag ändringsallmänna råd BFNAR 2012-1

Förslag ändringsallmänna råd BFNAR 2016-10

Förslag ändringsallmänna råd BFNAR 2017-3

Konsekvensutredning

Utdrag ur VL K3 med nämndens förslag

Utdrag ur VL K2 med nämndens förslag

Utdrag ur VL K-Årsbokslut med nämndens förslag

Remissbrev

Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-06-28