PSI och öppna data

BFN:s handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande:

  • allmänna råd
  • vägledningar
  • uttalanden

Handlingarna är fritt tillgängliga utan avgift och får vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs. Ange alltid källa, BFN och datum.

Handlingarna finns i pdf på BFN:s webbplats under Redovisningsregler.

Mer information om BFN:s normgivning finns på BFN:s webbplats under Om Bokföringsnämnden.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-05