Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

Remiss – Tillägg i BFN:s ”coronaregler”

BFN beslutade den 11 december 2020 att remittera ett förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset….

Utvärdering av K2 och K3

Som ett inledande steg i den planerade översynen av K2- och K3-regelverken beslutade BFN den 11 december 2020 att skicka ut en förfrågan om synpunkter….

Ändringar i K2 och K3

BFN beslutade den 11 december 2020 om ändringar i K2 och K3 med anledning av bl.a. nya regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (ÅRL) om bunden…

K3-taxonomier för koncernredovisning och årsredovisning

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten öppnade i mars 2018 för aktiebolag som…

Nya frågor och svar

Under Frågor och svar finns nu svar på frågor om redovisning av första förhöjd leasingavgift och nedsättning av aktiekapital, se under Bokföring/Andra specifika bokföringsfrågor. Andra…

Hemställan om lagöversyn

BFN har den 13 november 2020 beslutat att göra en hemställan till Justitiedepartementet om översyn av bestämmelsen i årsredovisningslagen om undertecknande av årsredovisningen. Bokföringsnämnden hemställer…

Nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd särskilt riktat till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet. Stödperioderna…

Nya regler om redovisning av fusion

BFN beslutade den 16 oktober 2020 om allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. Det nya allmänna rådet tillämpas på fusioner…