Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

BFN:s förberedelser för arbete med taxonomier

BFN har till regeringen lämnat in redovisning av regeringsuppdraget att vidta förberedelser för uppgiften att ansvara för taxonomier för års- och koncernredovisningar samt teknisk support…

Digitala årsredovisningar – arbetet fortsätter

BFN har tillsammans med flera myndigheter deltagit i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Uppdraget tar slut den sista mars, men…

Personuppgiftsincident – Google Analytics på bfn.se

Vi vill informera besökare på vår webbplats bfn.se om att en personuppgiftsincident inträffat. Incidenten är åtgärdad och rapporterad till  Integritetsskyddsmyndigheten. På webbplatsen använder vi statistikverktyget…

Fler frågor och svar med anledning av coronaviruset

Under Frågor och svar – Coronafrågor – finns nu fler svar på frågor om redovisning med anledning av coronaviruset. Bland annat finns svar på frågor om när…

Ändringar i BFN:s ”coronaregler”

BFN beslutade den 22 januari 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Ändringen innebär att en ny…

Remiss – Tillägg i BFN:s ”coronaregler”

BFN beslutade den 11 december 2020 att remittera ett förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset….

Utvärdering av K2 och K3

Som ett inledande steg i den planerade översynen av K2- och K3-regelverken beslutade BFN den 11 december 2020 att skicka ut en förfrågan om synpunkter….

Ändringar i K2 och K3

BFN beslutade den 11 december 2020 om ändringar i K2 och K3 med anledning av bl.a. nya regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (ÅRL) om bunden…

K3-taxonomier för koncernredovisning och årsredovisning

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten öppnade i mars 2018 för aktiebolag som…

Nya frågor och svar

Under Frågor och svar finns nu svar på frågor om redovisning av första förhöjd leasingavgift och nedsättning av aktiekapital, se under Bokföring/Andra specifika bokföringsfrågor. Andra…