Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

Nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd särskilt riktat till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet. Stödperioderna…

Nya regler om redovisning av fusion

BFN beslutade den 16 oktober 2020 om allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. Det nya allmänna rådet tillämpas på fusioner…

Prenumerera på BFN:s nyheter via RSS

Nu kan du prenumerera på BFN:s nyheter i RSS-format. Du hittar oss på https://bfn.se/feed. RSS är ett standardformat för att leverera nyheter och sammanfattningar. För…

Fler frågor och svar med anledning av coronaviruset

Under Frågor och svar – Coronafrågor finns nu fler svar på frågor om redovisning med anledning av coronaviruset.

Nya allmänna råd – Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 17 juni 2020 om allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Det allmänna rådet innebär att ett företag…

Remiss – Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 4 juni 2020 att remittera ett förslag på allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Förslaget innebär även följdändringar i…

Digitala årsredovisningar – PWD-version av K3-taxonomi för koncernredovisning

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten öppnade i mars 2018 för aktiebolag som…

Regeringen tillsätter en utredning om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Regeringen beslutade den 30 april att tillsätta en utredning som bl.a. ska lämna förslag på åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen. Ett uppdrag för utredningen…