Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

Direktupphandling av konsulttjänst

Med anledning av att BFN ska göra en översyn av vägledningen Bokföring har BFN för avsikt att genomföra en direktupphandling av konsulttjänst. Mer information om…

Ändringar i vägledningen Redovisning av fusion  

BFN beslutade den 7 maj 2021 om ändringar i vägledningen Redovisning av fusion. Ändringarna är av redaktionellt slag och avser endast exempelsamlingen. Vägledningen

BFN söker redovisningsexpert med intresse för digitalisering

Vill du vara med och utveckla god redovisningssed? Är du dessutom intresserad av digitalisering? Då kan det här vara något för dig. Till vårt kansli…

Förslag på EU-direktiv om hållbarhetsrapportering

Som ett led i att öka investeringarna i hållbara verksamheter runtom i EU har EU-kommissionen antagit ett åtgärdspaket som bl.a. innehåller ett förslag om ändrade…

BFN:s förberedelser för arbete med taxonomier

BFN har till regeringen lämnat in redovisning av regeringsuppdraget att vidta förberedelser för uppgiften att ansvara för taxonomier för års- och koncernredovisningar samt teknisk support…

Digitala årsredovisningar – arbetet fortsätter

BFN har tillsammans med flera myndigheter deltagit i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Uppdraget tar slut den sista mars, men…

Personuppgiftsincident – Google Analytics på bfn.se

Vi vill informera besökare på vår webbplats bfn.se om att en personuppgiftsincident inträffat. Incidenten är åtgärdad och rapporterad till  Integritetsskyddsmyndigheten. På webbplatsen använder vi statistikverktyget…

Fler frågor och svar med anledning av coronaviruset

Under Frågor och svar – Coronafrågor – finns nu fler svar på frågor om redovisning med anledning av coronaviruset. Bland annat finns svar på frågor om när…

Ändringar i BFN:s ”coronaregler”

BFN beslutade den 22 januari 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Ändringen innebär att en ny…

Remiss – Tillägg i BFN:s ”coronaregler”

BFN beslutade den 11 december 2020 att remittera ett förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset….