Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

Ny fråga och svar med anledning av kriget i Ukraina

Under Frågor och svar finns nu en fråga om vad du behöver tänka på när du upprättar förvaltningsberättelse och noter när det rör väsentliga händelser…

Ändringar i BFN:s ”coronaregler”

BFN beslutade den 18 februari 2022 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Ändringen är en följdändring av…

Vad händer i översynen av K2 och K3?

I december 2020 tog BFN det första steget i en översyn av K2- och K3-regelverken. Nämnden skickade ut en förfrågan om synpunkter på övergripande frågor…

Ändringar i K-regelverken – datum för undertecknande m.m.

BFN beslutade den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag…

Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 19 oktober 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning och tillhörande vägledning, K3. Ändringarna innebär dels att…

Frågor och svar om utbetalning från Fora

Har ditt företag fått en utbetalning från Fora som avser AGS? Under Frågor och svar hittar du information om när och hur utbetalningen ska redovisas….

Brevsvar om rättelse av fel efter byte från K2 till K3

Den fråga som ställdes till BFN var om man vid övergång till K3 från K2 kan tillgodoräkna tidigare felaktigt aktiverade nedlagda kostnader för egenupparbetade immateriella…

Fler frågor och svar på BFN:s webbplats

Under Frågor och svar hittar du svar på några frågor om kapitalförsäkringar. Det finns också svar på hur inbetalt aktiekapital vid bolagets bildande ska redovisas…

Remiss ändring av K-regelverken (K2, K3 och K-Årsbokslut)

Förslag på allmänna råd om ändring av K-regelverken (K2, K3 och K-Årsbokslut). Remissvar ska lämnas senast den 30 september 2021. BFN:s remisser – ändring av…

Remiss ändring av K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag på allmänna råd om ändring av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Remissvar ska lämnas senast den 30 september 2021….