Nyheter

Här hittar du alla nyheter. En sammanställning över beslutade och ändrade redovisningsregler finns under Redovisningsregler.

Nya allmänna råd – Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 17 juni 2020 om allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Det allmänna rådet innebär att ett företag…

Remiss – Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 4 juni 2020 att remittera ett förslag på allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Förslaget innebär även följdändringar i…

Digitala årsredovisningar – PWD-version av K3-taxonomi för koncernredovisning

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten öppnade i mars 2018 för aktiebolag som…

Regeringen tillsätter en utredning om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Regeringen beslutade den 30 april att tillsätta en utredning som bl.a. ska lämna förslag på åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen. Ett uppdrag för utredningen…

Redovisning av regeringsuppdrag om värdering av bostadshus

Uppdraget Regeringen uppdrog den 12 september 2019 åt BFN att se över nämndens allmänna råd till 4 kap. årsredovisningslagen rörande redovisning av anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning…

Information från regeringen med anledning av coronaviruset

På regeringens webbplats finns två samlingssidor med information om regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Samlad information till företagare om regeringens…

Svar på aktuella frågor

Under Frågor och svar finns nu svar på frågor om bokföring med anledning av coronaviruset och frågor om underskrift av årsredovisning och årsbokslut. Frågor och…

Coronavirusets effekter – att tänka på när årsredovisningen upprättas

Balansräkningen Balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, dvs. räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde efter räkenskapsårets utgång, kan det vara en sådan väsentlig…