Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Publicerad: 1 nov 2021

BFN beslutade den 19 oktober 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning och tillhörande vägledning, K3.

Ändringarna innebär dels att punkten 9.3 som anger att ett SPE ska konsolideras i koncernredovisningen har upphävts, dels redaktionella ändringar i punkterna 18.8 och 18.23. I vägledningen utgår även kommentaren till punkt 9.3.

Ändringarna gäller från och med den 19 oktober 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Allmänna rådet om ändring
Vägledningen