Vad händer i översynen av K2 och K3?

Publicerad: 2 apr 2024

Vägledningarna K2 och K3

I februari 2023 remitterade BFN förslag på uppdatering av K2 och K3. Remisstiden löpte till i början av oktober 2023. BFN föreslog att ändringarna skulle tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024 med en möjlighet till tidigare tillämpning.

BFN har ändrat tidsplanen för projekten. Den ändrade tidsplanen innebär att beslut ska tas i december 2024. Nämnden har också beslutat att tillämpningen av de kommande ändringarna i K2 och K3 skjuts fram och blir tvingande först för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2025. Det gäller även ett eventuellt beslut om bostadsrättsföreningars övergång till K3.

Vägledningen Årsbokslut

Reglerna i vägledningen Årsbokslut överensstämmer till stora delar med reglerna i K2. De föreslagna ändringarna i K2 kommer därför påverka vägledningen Årsbokslut. Översynen av Årsbokslut pågår parallellt med arbetet med K2. Beslut om remiss tas i samband med, eller så snart som möjligt efter, beslut om ändringar i K2.