Remiss av ändringar i vägledningen Bokföring

Publicerad: 11 jun 2024

BFN beslutade den 3 juni 2024 att remittera förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring. De föreslagna ändringarna är till största del en följd av de ändrade arkiveringsreglerna i bokföringslagen som träder i kraft den 1 juli 2024.

BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 23 augusti 2024.

Ändringar i Bokföring