2024

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 20224.

Förslag: Finansdepartementet: Remittering av Promemorian Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remittering av Promemorian Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remittering av Promemorian Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Förslag: Finansdepartementet: Remittering av Promemorian Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Innehållet på denna sida uppdaterades 2024-05-15