2022

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 2022.

Förslag: Riksarkivet: Riksarkivet (RA-KS 2021/00018) Remiss av FormatE

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian

Innehållet på denna sida uppdaterades 2022-01-19