2021

Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 2021.

Förslag: Remiss av promemorian Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Förslag: Finansdepartementet: Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare sou 2020:50

Remissvar: BFN:s remissvar

Till förslaget: Promemorian 2021

Innehållet på denna sida uppdaterades 2021-02-16