Ändring i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Publicerad: 19 dec 2023

BFN beslutade den 12 december 2023 om ändring i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen innebär att punkt 1.7 kompletteras med ett tredje stycke som anger att bostadsrättsföreningar ska tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2023:1) om kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning.

Ändringarna gäller från och med den 12 december 2023 och ska tillämpas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2022.

De förslag på ändringar som varit ute på remiss under 2023 kommer att hanteras av BFN under våren 2024.

Det allmänna rådet om ändring
Vägledningen

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.