BAS-kontoplanen – BAS remiss av förslag på ändringar

Publicerad: 25 aug 2022

BAS-kontoplanen är en frivillig kontoplan som används av de flesta företagen i Sverige. Kontoplanen förvaltas och utvecklas av BAS-intressenternas Förening, en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Bokföringsnämnden är en av medlemmarna i BAS.

BAS-kontoplanen har funnits i många år och föreningen genomför nu en total översyn av den. Översynen har delats upp i delprojekt som BAS kommer att remitteras löpande. Den första remissen har BAS redan skickat ut. Den avser förslag på ny struktur av BAS-kontoplanens konton för anläggningstillgångar och ändringar i kontona för övriga externa kostnader.

BAS har skickat remissen till bland annat BAS medlemmar och de som deltagit i workshops avseende kontoplanen, men den är öppen för alla att svara på. Svaren ska lämnas till BAS senast den 24 oktober 2022.

Du kan läsa mer om BAS, kontoplanen och remissen på BAS webbplats.

Remiss ny kontoplan på BAS webbplats
Om BAS på BAS webbplats
Om BAS-kontoplanen på BAS webbplats