Digitala årsredovisningar – PWD-version av K2-taxonomi för samtliga företagsformer

Publicerad: 23 jun 2022

BFN har tillsammans med flera myndigheter deltagit i Bolagsverkets uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Uppdraget tog slut den sista mars 2021, men samarbetet och arbetet med taxonomier och tjänsten fortsätter.

PWD-versionen* av en K2-taxonomi för samtliga företagsformer finns nu tillgänglig för publik granskning på webbplatsen taxonomier.se. Jämfört med 2021 års K2-taxonomi för aktiebolag innehåller taxonomin även de begrepp som är specifika för andra företagsformer än aktiebolag, dvs. för ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar), handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar. Det finns även specifika begrepp för filialer i Sverige.

På taxonomier.se finns även en sammanställning med frågor om den nya taxonomin.

Taxonomiarbetsgruppen önskar få svar på frågorna och synpunkter på PWD-versionen från externa intressenter, t.ex. programvaruleverantörer, redovisningskonsulter, revisorer och användare av finansiell information. Och inte minst från representanter för de olika företagsformerna.

Svar på frågorna och synpunkter på taxonomin lämnas till Bolagsverket senast den 26 augusti 2022.

Under granskningsperioden finns även statistikmyndigheten SCB:s PWD-version av taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering, med en utökning av kvartalsrapporten, tillgänglig för granskning.

De slutgiltiga versionerna av de två taxonomierna planeras att publiceras under kvartal 4 2022.

Det finns inget beslut om och när Bolagsverkets tjänst för digital inlämning kan ta emot årsredovisningar för andra företagsformer än aktiebolag. Tillsvidare möjliggör de nya begreppen att samma process för upprättande av årsredovisning kan tillämpas för alla företagsformer. De nya begreppen kan också återanvändas i andra taxonomier, t.ex. från SCB eller Skatteverket.

Statistikmyndigheten SCB:s tjänst kommer att uppdateras efter att den slutgiltiga versionen av taxonomin har publicerats, datum kommuniceras senare.

Detaljerad information om taxonomierna samt granskningsperioden finns på www.taxonomier.se. Du kan läsa mer om digital inlämning av årsredovisningar på Bolagsverkets webbplats.

 

* Public Working Draft