Tillgänglighet

BFN:s webbplats är utvecklad utifrån WCAG 2.1 nivå AA, som är riktlinjer för tillgänglighet (läs mer på webbriktlinjer.se).

Tillgänglighetsredogörelse för bfn.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bfn.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan, kan du kontakt oss på följande sätt:

  • skicka e-post till bfn@bfn.se
  • ring 08 408 989 90 (telefontid måndag–tisdag och torsdag–fredag 09.30-11.30)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på bfn@bfn.se så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi har strävat efter att webbplatsen ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men vi är medvetna om att viss typ av innehåll på webbplatsen inte är helt tillgängligt. Arbete med att åtgärda brister pågår och beräknas vara klart i slutet av 2023.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt bristande i förenlighet med lagkraven:

  • Bilder i pdf-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa pdf-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i pdf-dokument.
  • Det går inte att starta en Youtube-video med tangentbordsnavigering.
  • Videofilmerna har laddats upp innan 23 september 2020 och saknar därför syntolkning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bfn.se.

Senaste bedömningen gjordes den 24 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 juni 2020.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-08-23