Standard Business Reporting (SBR) förenklar företagens rapportering

Publicerad: 5 mar 2024

BFN deltar i det myndighetsgemensamma samverkansuppdraget Standard Business Reporting (SBR). SBR handlar om att effektivt och säkert utbyta strukturerat data mellan företag och myndigheter och om hur utbytet kan förenklas.

Inom samverkansuppdraget har två förstudier bedrivits under första delen av 2024. Den ena förstudien avser digital rådgivning (att regler finns tillgängliga i redovisningsprogrammen) och ökad automation för att förenkla rapporteringen till myndigheterna och minska risken för fel och brister. Den andra förstudien avser rättsliga frågeställningar för att möjliggöra en harmoniserad process för inlämning av årsredovisning, inkomstdeklaration och statistik.

Kom och lyssna den 26 mars (via Teams) när företrädare för SBR berättar om förstudierna och ni får möjlighet att föra en dialog kring de områden som identifierats som intressanta så här långt. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats.

Anmälan till mötet Standard Business Reporting (SBR) bjuder in till dialog kring pågående förstudier på Bolagsverkets webbplats