Studie om införandet av K3 i koncernredovisningen

Publicerad: 11 apr 2023

Ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm har undersökt effekterna av införandet av K3 i koncernredovisningen. Studien visar att graden av resultatutjämning (income smoothing) minskade samtidigt som graden av real earnings management inte förändrades. Den redovisade lönsamheten ökade. Efter införandet var också redovisningens jämförbarhet högre och företagens skuldräntenivå lägre.

Forskningsprojektet beskrivs i artikeln The Impact of an IFRS for SMEs-Based Standard on Financial Reporting Properties and Cost of Debt Financing: Evidence from Swedish Private Firms.

Artikeln