TaxSam Företag – mot framtiden

Publicerad: 19 sep 2023

BFN deltar i det myndighetsgemensamma arbetet att utveckla taxonomier och tjänster för digital inlämning av finansiell information. Under 2023 har en överenskommelse om fortsatt samarbete träffats och samarbetet har fått ett namn: TaxSam Företag.

Kom och lyssna den 25 oktober (via Skype) när företrädare för TaxSam Företag berättar om samarbetet, framtida aktiviteter samt nytta och möjligheter med de begreppskataloger (taxonomier) som finns inom olika områden som rör företag, exempelvis finansiell information. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats.

Anmälan till mötet TaxSam Företag – mot framtiden på Bolagsverkets webbplats