Frågor och svar om redovisning av elstöd

Publicerad: 28 mar 2023

Under Frågor och svar finns nu svar på när elstödet för elintensiva företag ska redovisas.

BFN avser att komma med information om redovisning av elstöd som har betalats ut till enskilda näringsidkare med stöd av Förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022 så snart förutsättningarna har utretts ytterligare.

Vad gäller det generella elstödet till företag kan BFN inte uttala sig om när och hur det ska redovisas innan det finns en utfärdad författning som reglerar utformningen och villkoren.

Frågor och svar om redovisning av elstöd