Ny fråga och svar med anledning av kriget i Ukraina

Publicerad: 6 apr 2022

Under Frågor och svar finns nu en fråga om vad du behöver tänka på när du upprättar förvaltningsberättelse och noter när det rör väsentliga händelser med anledning av kriget i Ukraina.

I årsredovisningslagen finns det bestämmelser om att ett företag ska lämna upplysning om händelser av väsentlig betydelse för företaget.

Företaget behöver inte lämna information om att företaget inte påverkas  eller inte kan bedöma om företaget påverkas av en väsentlig händelse i sin omvärld. Det finns dock inget som hindrar att sådan information ändå lämnas.

Frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina