Rapport av Bo Nordlund, Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar

Publicerad: 12 sep 2022

På uppdrag av BFN har tekn. Dr Bo Nordlund tagit fram en rapport med förslag som bedöms leda till ett förbättrat och tydligare informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar.

BFN har tagit emot rapporten men har inte tagit ställning till dess innehåll.

Rapporten

Vill du ta del av bilagorna som det hänvisas till i rapporten kontaktar du BFN.