Rapport från KPMG, Kryptotillgångar

Publicerad: 22 jun 2022

KPMG har på uppdrag av BFN gjort en kartläggning av behovet av vägledande allmänna råd eller annan vägledning avseende hur s.k. kryptotillgångar bör redovisas enligt god redovisningssed.

BFN har tagit emot rapporten men har inte tagit ställning till dess innehåll.

Rapporten