Remiss av ändringar i K2 och K3

Publicerad: 8 mar 2023

BFN beslutade den 17 februari 2023 att remittera förslag på ändringar av

  • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) och
  • Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningarna.

I remissbreven med bilagor finns mer information.

Remisstiden går ut den 2 oktober 2023.

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning