Remiss – Informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning

Publicerad: 15 jun 2023

BFN beslutade den 2 juni 2023 att remittera ett förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet med bilagor finns mer information.

Remisstiden går ut den 2 oktober 2023.

Förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning