6 frågor och svar om bokföring

1. Vad är bokföring?

Bokföring är anteckningar om allt
som ett företag köper och säljer
och vad företaget gör med sina pengar.

2. Varför ska företag bokföra?

Bokföring ger information
om företagets ekonomi.

Det kan vara för att räkna ut vinsten
och för att se hur mycket skatt du
ska betala.

3. Vem måste bokföra?

Alla aktiebolag, handelsbolag och den
som har enskild firma ska bokföra.
Det finns också föreningar som
måste bokföra.

4. Kan jag bokföra på papper?

Du kan bokföra för hand på papper.
Då kan du använda dagboksblad.
Det är papper med rader för text,
siffror och kontonummer.

Du kan också bokföra på datorn i
ett speciellt bokföringsprogram.

5. Vem har ansvar för bokföringen?

Du har själv ansvaret för bokföringen.
Även om någon har hjälpt dig.

I företag som har en styrelse är det
styrelsen som har ansvaret.
Företagets vd har också ett ansvar.
Även den som har gjort bokföringen
har ett ansvar.

6. Hur länge ska jag spara bokföringen?

Du ska spara bokföringen, årsbokslutet
eller årsredovisningen i 7 år.
Du ska också spara alla ekonomiska intyg i 7 år.
Det är till exempel kvitton och fakturor.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-09-14