Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet.
Regeringen bestämmer vilka personer som
ska vara med i Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden har ett kontor i Stockholm.
Där arbetar ekonomer och jurister.
Jurister är personer som har examen i juridik
och kan mycket om lagar och hur de används.

Bokföringsnämndens arbete

Bokföringsnämnden är statens experter på
bokföring och på ekonomisk redovisning.

Vi arbetar med att göra det lättare
för företag att bokföra och redovisa
företagets siffror på ett riktigt sätt.

Vi ansvarar för att det finns regler som
talar om hur du ska bokföra efter de
lagar som finns.

Vi talar om för regeringen vad vi tycker
när det kommer förslag på nya lagar och regler.

Vi svarar på frågor om bokföring och redovisning.

Vi svarar också på frågor från domstolar om
olika företags bokföring och redovisning har
gjorts på ett riktigt sätt.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-09-14