Bokföringsnämnden

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet.
Regeringen bestämmer vilka personer som ska vara med i Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden har ett kontor i Stockholm.
Där arbetar ekonomer och jurister.
Jurister är personer som har examen i juridik och kan mycket om lagar och hur de används.

Bokföringsnämndens arbete

Bokföringsnämnden är statens experter på bokföring och på ekonomisk redovisning.

Vi arbetar med att göra det lättare för företag att bokföra och redovisa företagets siffror på ett riktigt sätt.

Vi ansvarar för att det finns regler som talar om hur du ska bokföra efter de lagar som finns.

Vi talar om för regeringen vad vi tycker när det kommer förslag på nya lagar och regler.

Vi svarar på frågor om bokföring och redovisning.

Vi svarar också på frågor från domstolar om olika företags bokföring och redovisning har gjorts på ett riktigt sätt.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-04