Har du fler frågor?

Du kan kontakta Bokföringsnämnden om du har fler frågor.

Frågor vi svarar på

Vi svarar på frågor om bokföring och redovisning där svaren finns i bokföringslagen, i årsredovisningslagen eller i våra regler.

Frågor vi inte svarar på

Vi svarar inte på frågor om skatter, avtal och om hur man bildar bolag.

Vi svarar inte heller på frågor om vad som är brottsligt och vad som inte är brottsligt.

Ring till oss

Personalen på vårt kontor svarar på frågor.
Telefonnummer: 08-408 989 90
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag klockan 9.30 – 11.30

Skriv till oss

Skicka dina frågor med e-post till oss.
E-postbfn@bfn.se

Du kan också skicka frågor med brev.
Post: Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 Stockholm.

Du kan även skicka frågor med fax.
Fax: 08-21 97 88.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-06-25