Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Exempel på årsredovisningar

Bolagsverket och BFN har tagit fram exempel på årsredovisningar för mindre aktiebolag.

BFN byter telefonnummer 10 mars

Det nya numret till BFN:s kansli är 08-408 989 90.

Replik till debattartikel om ändringar i K2

I en debattartikel i tidningen Balans framförs önskemål om ändringar i K2-regelverken.

Information om K-projektet

Information om K-regelverket för årsbokslut och det nya K2-regelverket för årsredovisning.

BFN:s remissvar på slutbetänkandet Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

BFN har lämnat ett remissvar på slutbetänkandet Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68).

BFN:s remissvar på slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

BFN beslutade 16 oktober 2015 att lämna ett remissvar på slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8).

Debattartikel om reglerna för bostadsrättsföreningar

BFN:s ordförande, vice ordförande och kanslichef kommenterar en debattartikel om reglerna för bostadsrättsföreningar i Di.

BFN:s remissvar på SOU 2015:19 En ny ordning för redovisningstillsyn

BFN har lämnat ett remissvar på slutbetänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19).

Ändringar i regelverket Bokföring

BFN beslutade den 11 juni 2015 om ändringar i allmänna råd och vägledning om bokföring.

Brevsvar om säkringsredovisning

BFN har lämnat ett svar till SRF på frågan om vilka säkringsförhållanden som får säkringsredovisas vid tillämpning av K2.

Brevsvar om kassaflödesanalys samt planerade underhållsåtgärder i samband med förvärv av byggnad

BFN har lämnat svar på fråga om kassaflödesanalys samt om redovisning av vid förvärvet planerade underhållsåtgärder vid tillämpning av K2.

Brevsvar om redovisning av utgifter i samband med anslutning till kommunalt avloppsnät

BFN har lämnat svar på fråga om hur utgifter i samband med anslutning till kommunalt avloppsnät ska redovisas vid tillämpning av K2.

Länkar