Skip Navigation LinksStartsida

Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Avskrivningar i bostadsrättsföreningar
Under senaste tiden har progressiva avskrivningar av byggnader i bostadsrätts- föreningar uppmärksammats.

BFN:s regelverk innebär att den avskrivningsmetod som tillämpas ska bäst återspegla hur en tillgång förbrukas. Varken tidigare eller nuvarande normgivning från BFN ger stöd för att progressiva avskrivningar är den metod som generellt bör tillämpas för avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar.

BFN har i dag diskuterat progressiva avskrivningar. Nämnden har beslutat att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag för nämndens ställningstagande i frågan den 28 april 2014. (2014-03-21)
Yttrande angående redovisning av anslutningsavgifter för ett fibernät
BFN beslutade den 14 februari 2014 att lämna ett yttrande till Skatterättsnämnden om vad som är god redovisningssed när det gäller att periodisera inkomster från anslutningsavgifter. (2014-02-28)
Avskrivningar i bostadsrättsföreningar
Företrädare för bostadsrättsorganisationerna HSB Riksförbund, Riksbyggen, Bostadsrätterna och SBC har kontaktat BFN för att bl.a. diskutera avskrivningar i bostadsrättsföreningar. BFN kommer inom närmaste tiden att träffa både bostadsrättsorganisationerna och FAR. (2014-02-14)
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler
BFN beslutade den 5 december 2013 att anta det nya allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring med tillhörande vägledning.
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler
I samband med att BFN den 5 december 2013 antog det nya allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring beslutades att viss äldre normgivning ska upphöra att gälla.
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler
BFN beslutade den 5 december 2013 om ändringar i K1-regelverken för enskilda näringsidkare samt ideella föreningar och registrerade trossamfund.
Aktuellt/Nyheter – Redovisningsregler
BFN beslutade den 5 december 2013 om ändringar i vägledningen Gränsvärden.

Senast publicerat
Det som senast publicerats återfinns under Aktuellt/Nyheter (2014-04-01).

BFN:s nyhetsbrev
Vill du hålla dig uppdaterad om vad som läggs ut på vår webbplats? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få ett e-brev varje gång vi publicerar någonting nytt (prenumerationen är gratis).

Viktig information
Läs denna information innan du använder vår webbplats.Box 7849, 103 99 Stockholm | Besöksadress: Brunnsgatan 3
Telefon: 08-787 80 28 (telefontid 09.30-11.30)
E-post: bfn(à)bfn.se

Senast uppdaterad: 2014-04-24