Inkomna svar på remissen K2 Kassaflödesanalys

BFN beslutade den 18 oktober 2016 att remittera ett förslag på nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen. Förslaget är en komplettering till det förslag på K2 Årsredovisning som remitterades i april 2016.

Svarstiden gick ut den 8 november 2016.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-05