Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 17 februari 2023 att remittera ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Remisstiden gick ut den 2 oktober 2023.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-10-09