Inkomna svar på remissen Byte mellan K-regelverk

BFN beslutade den 8 oktober 2012 att remittera ett förslag på allmänna råd om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Svarstiden på remissen gick ut den 12 november 2012.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning


Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter

  • Finansinspektionen
  • Företagarna
  • Handelshögskolan i Stockholm
  • Lunds universitet
  • Svensk Handel
  • Svenska Bankföreningen
  • Tjänstemännens Centralorganisation, TCO
  • Örebro Universitet
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-04