Inkomna svar på remissen Fusionsregelverken

BFN beslutade den 9 juni 2016 att remittera förslag med ändringar i allmänna råden (BFNAR 1999:1) och vägledningen om fusion av helägt aktiebolag samt allmänna råden (BFNAR 2003:2) och vägledningen om redovisning av fusion. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningarna.

Svarsstiden gick ut den 25 augusti 2016.

Nedan följer de inkomna remissvaren redovisning av fusion i bokstavsordning


Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter:

  • Svenska Bankföreningen

Nedan följer de inkomna remissvaren redovisning av fusion helägt aktiebolag i bokstavsordning


Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter:

  • Svenska Bankföreningen
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-05