Inkomna svar på remissen K2 Årsbokslut

BFN beslutade den 23 mars 2015 att remittera ett förslag på allmänna råd om årsbokslut med tillhörande vägledning (K2 ÅB). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Svarstiden på remissen gick ut den 30 juni 2015.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning


Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter:

  • Företagarna
  • Handelshögskolan i Stockholm
  • Lunds universitet
  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund
  • Örebro universitet
  • Svenska Bankföreningen
  • Sveriges Advokatsamfund
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-05