Inkomna svar remissen Nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag vid tillämpning av K3 Årsredovisning och koncernredovisning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Svarstiden gick ut den 28 februari 2017.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning

Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter:

  • Företagarna
  • Konkurrensverket
  • Svenska Bankföreningen
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-05