Inkomna svar på remissen K2 Årsredovisning

BFN beslutade den 27 april 2016 att remittera ett nytt förslag på allmänna råd om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Svarstiden på remissen gick ut den 20 augusti 2016.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning


Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter:

  • Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
  • Ekonomistyrningsverket, ESV
  • Fastighetsägarna Sverige
  • Finansinspektionen
  • Landsorganisationen i Sverige
  • Näringslivets Regelnämnd, NNR
  • Svenska Bankföreningen
  • Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-05