Inkomna svar på remissen Fusion

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Svarstiden på remissen gick ut den 15 oktober 2019.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning.

Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter:

  • Finansbolagens förening
  • Riksbyggen
  • Svenska Bankföreningen
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-05