Förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrätts-
föreningars årsredovisning

BFN beslutade den 2 juni 2023 att remittera ett förslag till allmänna råd och vägledning om informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Remisstiden gick ut den 2 oktober 2023.

Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-10-09