Inkomna svar på remissen Bokföring

BFN beslutade den 5 november 2012 att remittera ett förslag på allmänna råd med tillhörande vägledning om bokföring. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Svarstiden på remissen gick ut den 28 februari 2013.

Nedan följer de inkomna remissvaren i bokstavsordning


Remissinstanser som avstår från att lämna synpunkter:

  • Sveriges Advokatsamfund
  • Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • Svenska Bankföreningen
  • Företagarna
  • Uppsala universitet
  • TCO
Innehållet på denna sida uppdaterades 2023-05-04