Årsbokslut

Företag som upprättar årsbokslut ska tillämpa K-regelverket Årsbokslut.

Företag som upprättar årsbokslut för räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2018 får fortfarande tillämpa BFN:s äldre normgivning*.

K2/K3 - Årsbokslut

Enskilda näringsidkare och ideella föreningar som upprättar förenklat årsbokslut ska tillämpa K1.

K1 - Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
K1 - Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Mer information om vad som gäller för olika företagsformer finns under Redovisningsregler. 


* BFN:s rekommendationer, äldre uttalanden och äldre vägledningar, se vidare under respektive rubrik under Redovisningsregler.